André Hoefs Missie en visie Opdrachtgevers
Interim Leiderschap Management Coaching Personal Coaching

Bedrijfstrainingen LEAN

Werkplekorganisataie in slechts 5 stappen

De weg naar een efficiëntere werkplek is meer dan alleen opruimen en schoonmaken. Naast een prettiger en vooral veiliger plek om te werken is een schone en veilige werkplek ook hét visitekaartje voor uw bedrijf. Niet alleen klanten zullen versteld staan van de discipline en samenwerking binnen uw teams, maar ook uw medewerkers. Zij zullen in een cultuur van verbetering en vernieuwing een toon van enthousiasme, optimisme en eigenaarschap uitstralen. Verliezen en gebreken worden niet langer verborgen onder grote hoeveelheden rommel, vuil en uitval, maar ze worden zichtbaar en daardoor effectief aangepakt.

De training is praktisch ingericht door een prettige vorm van leren en doen. Voor het maximale leereffect zult u als deelnemer worden gestimuleerd om actief mee te doen in hands-on team activiteiten in de dagelijkse praktijk bij u in het bedrijf en bij de andere deelnemende bedrijven, via groepsdiscussies en presentaties en oefeningen. Tijdens de training staan de volgende doelen centraal:

 • Werkomgeving verbeteren en op peil houden
 • Veilige werkomstandigheden creëren
 • Kwaliteitsverbetering van product en proces
 • Betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij iedere medewerker brengen
 • Leren van elkaar
 • Meteen in de praktijk brengen
 • Coaching & Trainen

Speciaal geschikt voor:
Voor teamleiders, afdelingschefs en interne trainers.
Maximaal 6 bedrijven en maximaal 2 deelnemers per bedrijf.

Snel aan de slag:
Open inschrijving met vastgelegde data of een speciaal op maat programma voor bedrijven. In company trainingen zijn niet afhankelijk van de vast ingeplande data.

Trainingsduur:
8 dagdelen met een twee-wekelijkse frequentie in 16 opeenvolgende weken.

Trainingslocatie:
In company training bij deelnemende bedrijven, maar kan naar aanleiding van de samenstelling van de groep gecombineerd worden in de desbetreffende regio.

Kosten:
De kosten van deze training bedragen € 2.500,- per persoon exclusief 19% BTW. Bij twee inschrijvingen binnen hetzelfde bedrijf betaald de tweede persoon €2.000.-.

Programma verdeeld over 8 blokken


5S is een programma waarin een organisatie in 5 duidelijke en praktische stappen de werkplekken en de processen zelf kan verbeteren. Eenvoudiger programma's (zoals de video) beperken zich tot de uitleg van de drie belangrijkste stappen (sorteer, rangschik en standaardiseer). Anderen breiden hun programma's uit met nog een extra stap voor Safety, hoewel wij menen dat veiligheid al ingebed zit in de standaard stappen. Het originele en volledige programma bestaat uit de volgende 5 stappen.

 • Stap 1 – Selecteren & scheiden; Het zoeken van verspillingen en ze verwijderen.
 • Stap 2 – Sorteren & rangschikken; Het organiseren van alle belangrijke zaken voor een gemakkelijk en efficiënt gebruik.
 • Stap 3 – Schoonmaken; Oorzaken opsporen en opheffen. Een basis creëren om vervuiling en verloedering tegen te gaan.
 • Stap 4 – Standaardiseren; Het maken van afspraken om orde te scheppen en het bereikte niveau vast te houden.
 • Stap 5 – Stimuleren & systematiseren; Het in stand houden van de nieuwe situatie en een basis neerleggen voor verdere verbetering.


Blok 1 - Introductie in 5S;

 • Trainer vaardigheden
 • Grondbeginselen 5S
 • Uitleg van trainingsmap
 • Noodzakelijke voorbereidingen

Blok 2 - MUDA walk;

 • De MUDA-walk
 • Nulmeting
 • Soorten van uitval op een werkplek, de 8 verspillingen

Blok 3 - Stap 1;

 • De verspillingen in kaart brengen
 • Keuzes maken
 • Verwijderen

Blok 4 - Stap 2 (deel 1);

 • Sorteren door middel van analyse
 • Veiligheid in kaart brengen

Blok 5 - Stap 2 (deel 2);

 • Rangschikken

Blok 6 - Stap 3;

 • Ontwikkel een basis om controle en overzicht te houden
 • Hoe kun je 5S resultaten meetbaar maken?

Blok 7 - Stap 4;

 • Vastleggen van afspraken
 • Toetsen van de bereikte resultaten

Blok 8 - Stap 5;

 • Implementatieplan
 • Borging

U kunt zich op deze pagina inschrijven door uw interesse middels onderstaande formulier aan te geven. U ontvangt dan via e-mail een aanmeldingsformulier of een verwijzing naar een link waar u zich kunt aanmelden.

voornaam
achternaam
email adres