André Hoefs Missie en visie Opdrachtgevers
Interim Leiderschap Management Coaching Personal Coaching

Missie en Visie

Met Act on Impact streeft André Hoefs naar een ideële balans tussen resultaat en inspanning. Naar zijn overtuiging is er een noodzakelijk evenwicht tussen geven en nemen en oneindig oogsten zonder zaaien leidt uiteindelijk tot uitputting van je grondstoffen.

Vanuit deze visie is de missie om vanuit persoonlijke betrokkenheid niet alleen het eigen zakelijke belang na te streven, maar te opereren vanuit een win-win situatie die recht doet aan de belangen van beide partijen. Daarbij staan de volgende kernwaarden centraal: mensen, vertrouwen, focus, kennis en ervaring, een oorspronkelijke bijdrage aan het oplossen van uw probleem, en bovenal: persoonlijke betrokkenheid.

De taart is altijd groot genoeg:
Act on Impact wil alleen samenwerken als dat voor beide partijen goed is. De winst voor Act on Impact mag niet uw verlies zijn. Dat betekent ook dat André Hoefs regelmatig met u als opdrachtgever overlegt over uw tevredenheid met zijn werk, en hij daar desgewenst consequenties aan zal verbinden.

"Degene die veranderingen wil doorvoeren, zal alleen kunnen slagen als hij bereid is zelf ook te veranderen."

Opgelegde veranderingen werken kortdurend en uitsluitend als er externe controle blijft. In André's optiek is dat contraproductief. Act on Impact wil bijdragen aan blijvende verbeteringen, zowel bij bedrijven als bij personen, door optimale dienstverlening in Management Consultancy, Interim leiderschap, Coaching en training.

De Gouden Regel: behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden.


 

Verder ...

Het wie wat hoe en waarom van
Act on Impact

Act on Impact


De drijfveer van André Hoefs is om bedrijven en personen te helpen om hun doelen beter te bereiken
André Hoefs

Mensen, vertrouwen, focus, kennis en ervaring, een oorspronkelijke bijdrage aan het oplossen van uw probleem
Missie en Visie

Opdrachtgevers
Gratis rapporten
Contact

 

"Een visie zonder handelen is een dagdroom. Handelen zonder visie een nachtmerrie."