Andrť Hoefs Missie en visie Opdrachtgevers
Interim Leiderschap Management Coaching Personal Coaching

MBTI-persoonlijkheidmodel

 Terug naar Personal Coaching
Home
Gratis rapporten
Contact

De typetheorie van Jung (1875-1961) onderscheidt acht verschillende patronen. Ieder persoon maakt dagelijks gebruik van een viertal mentale processen die de ogenschijnlijk toevallige verschillen in menselijk gedrag verklaren. Deze processen, die worden gemeten op vier schalen met elk twee polen, laten zich als volgt omschrijven:

Proces 1: "Waar richt je je aandacht op, waar haal je je energie uit?"
De polen op de schaal van dit proces zijn EXTRAVERT en INTROVERT. Bekende woorden, echter met een veel diepere betekenis dan “spraakzaam/brutaal” respectievelijk “terughoudend/verlegen”.

Proces 2: "Hoe verzamelt u informatie, hoe komt u aan gegevens over bepaalde dingen en/of feiten?"
De polen op de schaal van dit proces zijn SENSING en INTUITION.

Proces 3: "Hoe neemt u uw beslissingen?"
De polen op de schaal van dit proces zijn THINKING en FEELING. Woorden met een diepere betekenis dan “ratio” en “emotie”.

Proces 4: "Hoe richt u uw dagelijks leven in?"
De polen op de schaal van dit proces zijn JUDGING en PERCEIVING. Ieder mens heeft een specifieke, aangeboren voorkeur voor het gebruik van elk der polen met zijn specifieke eigenschappen. Ook de intensiteit waarmee van elk der polen onbewust gebruik gemaakt wordt, verschilt van mens tot mens.

Doordat u in de bovengenoemde processen uw voorkeuren gebruikt, zult u gedrag en een houding ontwikkelen die kenmerkend voor u is en vergelijkbaar met mensen die dezelfde voorkeur hebben.

Er bestaan geen goede of slechte voorkeuren. Voorkeuren resulteren alleen in verschillende types van mensen, die geïnteresseerd zijn in andere dingen en aangetrokken worden door andere zaken en ideeën.

 

 

MBTI Persoonlijkheidmodel

Om je kennis te laten maken met de MBTI vindt je hieronder een korte zelfindicator aan die leidt tot ťťn van de zestien gedragsvoorkeurentypen. Aan de hand van de officiŽle vragenlijst wordt middels een beschrijving kort uitleg gegeven op het gebied van bijvoorbeeld eigen ontwikkeling, samenwerking en leidinggeven. Houdt wel voor ogen dat de twaalf vragen een afgeleide zijn van de officiŽle uitgebreide vragenlijst en een zeer summiere indicatie geven voor de bepaling van jouw type. Voor de uitgebreidere testen breng ik je graag in kontact met een gecertificeerd trainer voor MBTI binnen mijn netwerk.

   
Als ik tijdens een training een spiegel voorgehouden krijg, waarin ik mijzelf direct herken: herstel
Reageer ik direct door het geven van mijn mening
Laat ik het even bezinken voordat ik bepaal of ik wil reageren
Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken vertrouw ik liever op: herstel
Ervaring
Invallen
Wanneer ik een besluit neem vind ik het belangrijker: herstel
andermans mening te toetsen
vastberaden te zijn
Ik kan beter met een verandering omgaan als: herstel
het vooraf gepland is
nog niet alles vast ligt
Als ik van een drukke dag thuiskom: herstel
Wil ik eerst mijn verhaal kwijt
Zoek ik snel een rustig plekje om tot mijzelf te komen
Het meten van kwaliteit doe ik door te zoeken naar: herstel
Feiten, concrete informatie
Waar het vandaan komt en wat het oplevert
Een advies geef ik liever rekening houdend met: herstel
anderen
wat het meest logisch is
Bij het aanpakken van een vraagstuk werk ik liever: herstel
gestructureerd en georganiseerd
flexibel met de nodige improvisatie
Ik ontvang informatie het liefst op: herstel
gedetailleerd niveau
abstract niveau
Bij het nemen van besluiten over het wel of niet aanschaffen van een stereoinstallatie laat ik mij meer leiden door: herstel
mijn hart
mijn hoofd
Wanneer ik mijn gedrag wil veranderen let ik eerder op: herstel
hoe de zaken er nu voor staan
wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst
Bij het maken van een keuze vertrouw ik meer op: herstel
Gevoelens
Logica
Kies de hoogste score in de schalen bij gelijke score geldt de tweedekolom
Schaal 1 I   E    
Schaal 2 N   S   
Schaal 3 T F    
Schaal 4 P   J   
 
Kies vervolgens de beschrijving van jouw type