André Hoefs Missie en visie Opdrachtgevers
Interim Leiderschap Management Coaching Personal Coaching

Management Coaching

Management Consultants –de positieve uitzonderingen daargelaten– zijn erg goed in het maken van sterke analyses en lijvige rapporten op basis van fundamentele theorieën. Vaak echter blijkt de aansluiting tussen theorie en praktijk voor hen een lastig struikelblok. Consultancy houdt zich bezig met de inhoud van het werk, maar is vaak alweer verdwenen als het werk daadwerkelijk door de medewerkers zelf moet gebeuren.

Hoewel ook binnen Act on Impact verschillende theorieën als grondslag gelden, is de essentie van de aanpak niet het voorschrijven van regels, maar het verschaffen van eigen inzicht in de te kiezen mogelijkheden. Daarom ook spreekt Act on Impact liever van Management Counseling & Coaching, omdat een verandering naar de gewenste situatie alleen mogelijk is wanneer degene die de veranderingen wil doorvoeren, bereid is ook zelf te veranderen.

Bij counseling staat de ‘motivatie’ van waaruit de organisatie of de medewerker handelt centraal, bij coaching staat de manier waarop of het proces juist meer centraal.


Gratis Rapporten

Alles dat geen waarde toevoegt, is verspilling
Lean proces

5S Werkplek organisatie
Ultimate 6 sigma

 

Verder ...

Richting geven op basis van inspiratie, focus en vertrouwen
Interim Leiderschap

Het verschaffen van eigen inzicht in de te kiezen mogelijkheden
Management Coaching

Verander die gevoelens van angst en onzekerheid en ga de weg van wens naar werkelijkheid
Personal Coaching


Rapporten
Contact