André Hoefs Missie en visie Opdrachtgevers
Interim Leiderschap Management Coaching Personal Coaching

Interim Leiderschap

Waar velen kiezen voor de term Interim Management, kiest Act on Impact bewust voor Interim Leiderschap. Interim leiderschap gaat een stap verder dan Interim Management. De specifieke kenmerken van leiderschap zijn namelijk zoveel sterker gericht op integriteit, op vertrouwen in de medewerkers en hun potentieel, op coachen, op vrijheid geven, op visie en op empathische samenwerking en hoge sociale betrokkenheid.

“Als je een mens behandelt zoals hij is, zal hij blijven wie hij is; als je hem behandelt zoals hij zou moeten en kunnen zijn, zal hij worden zoals hij moet en kan zijn”

Goethe

Interim leiderschap gaat om richting geven op basis van inspiratie, focus en vertrouwen. Managers vertrouwen hun medewerkers niet en omgekeerd vertrouwen de medewerkers hun managers niet. Vertrouwen is de uiterste vorm van discipline, het leidt tot een grote innerlijke motivatie bij mensen om aan dat geschonken vertrouwen te willen voldoen.


Gratis Rapporten

Effectief leiderschap volgens Stephen R. Covey
Effectief leiderschap

Socio-technisch systeem
Lerende organisatie

 

 

Verder ...

Richting geven op basis van inspiratie, focus en vertrouwen
Interim Leiderschap

Het verschaffen van eigen inzicht in de te kiezen mogelijkheden
Management Coaching

Verander die gevoelens van angst en onzekerheid en ga de weg van wens naar werkelijkheid
Personal Coaching


Rapporten
Contact